Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

exploode
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viacomatosegirl comatosegirl
exploode
exploode
9236 f408 390
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica

May 29 2018

exploode
8734 8934 390
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viajethra jethra
exploode

May 08 2018

exploode
Nie ufam tym, którzy są przekonani, że mają wielu przyjaciół. To znak, że nie znają ludzi.
— C. R. Zafon: "Gra anioła"
Reposted frompiksele piksele vianowaczi nowaczi
exploode
nie jestem idealna, przeważnie jak coś sobie planuje to mi nie wychodzi, nie potrafię rozmawiać z ludźmi których nie znam dostatecznie dobrze, wszystkim się przejmuje, nigdy nie mam pieniędzy, nie potrafię szybko myśleć, jestem uparta jak osioł i uwielbiam jak ktoś mnie do czegoś przekonuje, uwielbiam słodycze, nienawidzę monotonii, kocham herbatę, moje pokłady łez wyczerpały się już dawno... 
— ciąg dalszy nastąpi

April 25 2018

exploode
Nie chodzi o kontrolę, ale o wzajemną akceptację, Wracasz i możesz wreszcie zrzucić wszystkie te opakowania, w których idziesz w świat. Pozwolić sobie na swobodę.
— Jacek Masłowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsychoza psychoza

April 22 2018

exploode
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianowaczi nowaczi
exploode
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura - Opowiadania
Reposted fromintotheblack intotheblack viakotfica kotfica
exploode
2283 2c26 390
Reposted frompulperybka pulperybka viakotfica kotfica
exploode
Blizny świadczą o tobie(...) Mówią, że jesteś silna i że przeżyłaś coś, co kogoś innego by zabiło. 
— Gena Showalter
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianowaczi nowaczi
exploode
czas przestać czekać na telefon, wiadomość. czas przestać analizować i mieć nadzieję. czas zacząć jeść, skupić się na sprawach codziennych i wrócić do życia.
— "Ten właściwy"
Reposted fromnotenough notenough vianowaczi nowaczi
exploode
2630 dc23 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianowaczi nowaczi
exploode
3026 784b 390
Reposted fromsheismysin sheismysin
exploode
2657 b8d3 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael vianables nables

April 14 2018

4665 d004 390

storczyki:

Częstochowskie piwnice

April 05 2018

exploode
Pieniądze nie dadzą Ci szczęścia, ale możesz za nie kupić pingwina. Widziałeś kiedyś nieszczęśliwą osobę z pingwinem?
Reposted fromxalchemic xalchemic

April 02 2018

exploode

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viadobby dobby

March 31 2018

exploode
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl