Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

exploode
-Jak wygrać kłótnię z kobietą?
-Rozpłakać się zanim ona to zrobi.
— Usłyszane w radio.
Reposted fromnivea nivea viaalliwantisyou alliwantisyou
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaalliwantisyou alliwantisyou

May 24 2017

exploode
"W ilu objęciach musiałaś się znaleźć, by w końcu stać się tym, kim jesteś".
— F.M.

May 23 2017

exploode
6554 d6a9 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viacurlydreamer curlydreamer

May 22 2017

exploode
8664 8f1a 390
Reposted fromowca owca viakotfica kotfica
6464 041e 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viajethra jethra
exploode
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajethra jethra

May 21 2017

exploode
exploode
#412
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viapsychoza psychoza
exploode
chcę być dziewczyną która zmieniła wszystko.
dziewczyną, która ma znaczenie.
dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.
Reposted fromdotyk-dzwieku dotyk-dzwieku viasheismysin sheismysin
8960 8d85 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viasheismysin sheismysin
exploode

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— ...seeeeerio?
Reposted fromlittlefool littlefool viasheismysin sheismysin
exploode
4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad viaalliwantisyou alliwantisyou

May 20 2017

exploode
8798 8fe2 390
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viasheismysin sheismysin

May 19 2017

exploode

where is the love

meduzy nie mają serca krewetki mają je w głowie ludzie mają je w dupie
Reposted fromfindmehideme findmehideme

May 17 2017

exploode
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool viameovv meovv
exploode
0138 a30b 390
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
exploode
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapareidolie pareidolie
exploode

May 16 2017

exploode
Reposted fromtgs tgs viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl