Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

0264 e93c 390

spragnione:

edit

Reposted fromdivi divi viaalliwantisyou alliwantisyou

October 16 2017

Do wszystkiego da się przyzwyczaić.. Nawet do tego, że gdy kogoś potrzebujesz, zostajesz sama ~ moje

October 10 2017

exploode

za łatwo uciekasz

— wiadomość 01:30
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakotfica kotfica

October 09 2017

exploode
0219 c745 390
Reposted fromdaysleeper daysleeper vianables nables
exploode
Reposted fromoski oski viakotfica kotfica
exploode
3040 d34a 390
Reposted fromzciach zciach viakotfica kotfica
0656 dc05 390

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viakotfica kotfica

October 04 2017

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaAluap Aluap

September 30 2017

exploode
4861 ea06 390
Reposted fromfrique frique viapsychoza psychoza

September 25 2017

exploode
8550 c8ec 390
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajethra jethra
exploode
1542 df41 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viapsychoza psychoza
exploode
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
exploode
3452 cc84 390
Reposted fromangelene13 angelene13 viakotfica kotfica
exploode
7265 2ee6 390
koniecznie musze sie tam przeprowadzić. moze jest jeszcze jakas przyszłośc przede mną :D
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
exploode
Mężczyzna czuje, że zdobył kobietę albo nią zawładnął, gdy one je mu z ręki. Wtedy zaczyna być znudzony.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
exploode
Pamiętaj, że jesteś orłem, dlaczego masz dziobać jak kura? Dlaczego wystarcza ci tak mało?
— Milena Agus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 20 2017

exploode
2857 fa7f 390
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
exploode
1779 6563 390
Reposted fromkjuik kjuik viakotfica kotfica
exploode
Odkąd pamięta, bała się mówić. Czuła lęk przed śmiesznością, nie chciała wyjść na głupka. Inni byli zawsze bardziej wygadani, mądrzejsi, znali odpowiedź na każde pytanie. Bała się co o niej pomyślą inni.
— P. Coelho- Walkirie
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viakotfica kotfica
exploode
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromcorvax corvax vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl