Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

exploode
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
exploode
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viay-xcv-y y-xcv-y
exploode
Wiara w siebie daje wielkie możliwości.
— Dwayne Johnson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 19 2018

exploode
3387 4ae5 390
Reposted fromgket gket viajanuschytrus januschytrus
exploode
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viakotfica kotfica
exploode
6796 c1c4 390
Reposted fromGIFer GIFer viajanuschytrus januschytrus
exploode
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

exploode
Jeśli masz dobrych przyjaciół, bez względu na to jak życie bywa do dupy, oni sprawiają, że się śmiejesz.
— Kristin Cast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
exploode
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
3788 8fc0 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viapsychoza psychoza
exploode
3520 a459 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus

September 18 2018

exploode
Budzisz się z nożem wbitym w serce po rękojeść i żyjesz.
Reposted fromlittledarling littledarling viaBalladyna Balladyna

September 16 2018

5706 e9bc 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode
6708 e53d 390
Reposted fromLuna- Luna- viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
exploode
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viapiehus piehus
exploode
1498 a09c 390
exploode
8862 0e63 390
Reposted fromtfu tfu viajethra jethra
exploode
8862 0e63 390
Reposted fromtfu tfu viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl