Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

exploode
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viasheismysin sheismysin

July 16 2017

9836 c40c 390

jumpingjacktrash:

estychan:

sandblocks:

Why use a printer? When you can use an ink cannon?

What. The. Fuck.

#this is so fantastically unnecessary
Reposted fromSpryzle Spryzle viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
exploode
3176 ff76 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
exploode
2047 158d 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 13 2017

exploode
1441 963c 390
Reposted fromxanth xanth viau-dit u-dit
exploode
5434 82c4 390
Reposted fromlittlelies littlelies viakakalowy kakalowy
exploode

July 12 2017

exploode
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakotfica kotfica

July 09 2017

exploode
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem"
— ...
Reposted fromSalute Salute viajethra jethra
exploode
Krzycz na całe gardło, nie przestawaj!
— Iz 58
Reposted fromdojenka dojenka viajethra jethra

July 06 2017

8895 faad 390
Reposted fromerial erial viawolalabym wolalabym
exploode
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
4282 fde1 390

serious:

rule #1

Reposted fromtaborri taborri viajethra jethra

July 05 2017

exploode
exploode
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode
6027 370b 390
Reposted fromoll oll viakotfica kotfica
exploode
co u ciebie
Reposted frommajkey majkey viakotfica kotfica
2656 cb7a 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakotfica kotfica
exploode
Reposted fromgruetze gruetze viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl