Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

exploode
2857 fa7f 390
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
exploode
1779 6563 390
Reposted fromkjuik kjuik viakotfica kotfica
exploode
Odkąd pamięta, bała się mówić. Czuła lęk przed śmiesznością, nie chciała wyjść na głupka. Inni byli zawsze bardziej wygadani, mądrzejsi, znali odpowiedź na każde pytanie. Bała się co o niej pomyślą inni.
— P. Coelho- Walkirie
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viakotfica kotfica
exploode
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromcorvax corvax vianowaczi nowaczi
exploode
6660 c965 390
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch vianowaczi nowaczi

September 19 2017

exploode
6329 fe53 390
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viajethra jethra
exploode
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra

September 18 2017

exploode
0591 1b84 390
Reposted fromsheismysin sheismysin
8056 8f87 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viakotfica kotfica
exploode
4751 fe68 390
Reposted fromLadykwa Ladykwa viakotfica kotfica

September 17 2017

Przez chwilę ubzdurałam sobie, że jestem na tyle interesująca i atrakcyjna, że chciałbyś ze mną być.
Reposted fromsoplica soplica viakotfica kotfica
exploode
8038 dcdb 390
Reposted frompierdolony pierdolony viapsychoza psychoza
exploode
Więc kochaj się kobieto. Kochaj się, abyś mogła zdarzyć się naprawdę. Bądź dla siebie dobra, bądź zaprzyjaźniona. Wystaw krytyka za drzwi umysłu razem z całym tym smutnym bagażem, który targa on ze sobą, łażąc jak żebrak od drzwi do drzwi. Przytul się, pogłaskaj i popłacz, jeśli trzeba. Jesteś kobietą i Bóg dał ci wszystko. A życie da ci resztę.
http://ohme.pl/lifestyle/kobieto-kochaj-sie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagwiazdeczka gwiazdeczka

September 13 2017

exploode
Ale jak znaleźć kogoś, z kim wytrzymasz, skoro często nie wytrzymujesz nawet sama ze sobą?
— Mons Kallentoft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 11 2017

exploode
9339 7e46 390
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viapesymista pesymista
exploode
exploode
7851 0ae1 390
Reposted fromtfu tfu viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode
exploode

zaopatrz się w kogoś na jesień.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl