Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

exploode
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno. 
— Izabela Sowa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaalliwantisyou alliwantisyou

June 01 2017

exploode
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode
Jesteś?
Reposted fromnexxt nexxt viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
exploode
6320 2610 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viakotfica kotfica

May 31 2017

exploode
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viameovv meovv

May 30 2017

exploode
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaoll oll
exploode
5329 b3af 390
Reposted fromverronique verronique viajethra jethra

May 29 2017

exploode
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viakotfica kotfica
exploode
postaw na siebie
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viakotfica kotfica

May 25 2017

exploode
-Jak wygrać kłótnię z kobietą?
-Rozpłakać się zanim ona to zrobi.
— Usłyszane w radio.
Reposted fromnivea nivea viaalliwantisyou alliwantisyou
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaalliwantisyou alliwantisyou

May 24 2017

exploode
"W ilu objęciach musiałaś się znaleźć, by w końcu stać się tym, kim jesteś".
— F.M.
Reposted fromdilma dilma viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

May 23 2017

exploode
6554 d6a9 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viagabunia gabunia

May 22 2017

exploode
8664 8f1a 390
Reposted fromowca owca viakotfica kotfica
6464 041e 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viajethra jethra
exploode
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajethra jethra

May 21 2017

exploode
exploode
#412
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viapsychoza psychoza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl