Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2019

exploode
6980 0b48 390
Środa. Tylko że odwrotnie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakoskoss koskoss

October 23 2019

exploode
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapsychoza psychoza
exploode
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viapsychoza psychoza

October 22 2019

exploode
4596 cfcb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacomatosegirl comatosegirl

October 21 2019

exploode
7031 3fd9 390
Reposted fromfeegloo feegloo viajanuschytrus januschytrus

October 14 2019

exploode
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viapiehus piehus

October 10 2019

exploode
9809 92b5 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viajanuschytrus januschytrus

October 05 2019

exploode
4663 0a56 390
Reposted frompiehus piehus
exploode
5224 b963 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasheismysin sheismysin
exploode
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus

September 30 2019

exploode
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
exploode
7851 1e92 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus

September 25 2019

exploode
0736 bda3 390
Reposted frompiehus piehus

September 19 2019

exploode
- Żałujesz czegoś? [...] - Życie jest zbyt krótkie, żeby skupiać się na takich bzdurach. Trzeba to przyjąć do wiadomości i przeć do przodu. A następnym razem wybrać lepiej.
— Minka Kent
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 18 2019

exploode
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea vianaivetangerine naivetangerine
exploode
Niektóre osoby kochają Cię tak długo, jak długo spełniasz ich oczekiwania. Miej odwagę je rozczarować – bądź sobą. Kiedy nie masz siebie, nie masz nic. Kiedy masz siebie, masz wszystko.
— Agnieszka Maciąg
exploode
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaszpaqus szpaqus
exploode
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsychoza psychoza

September 03 2019

exploode
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)

August 14 2019

exploode
5760 6a58 390
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viapareidolie pareidolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl